Moderní dřevostavby
Moderní dřevostavby
Moderní dřevostavby
Moderní dřevostavby
Moderní dřevostavby

Čím a jak začít?

Co zvážit, jak se rozhodnout již při výběru projektu. O tom všem si povíme a pomůžeme Vám vyvarovat možných chyb.

Harmonogram výstavby

Určitě uvítáte radu jak postupovat krok za krokem, aby pro Vás bylo vše kolem výstavby snadné a jasné.

Co neopomenout?

Aby nenastaly nepříjemné situace, poradíme Vám jak se jim vyhnout. Na co se zaměřit a co nezanedbat.

Kroky p?i výstavb? rodinného domu

Parcela na stavbuTým firmy Spirax s.r.o. pro Vás p?ipravil zdarma sestavu užite?ných rad, které se vám mohou hodit p?i rozhodování v tak d?ležitém kroku, kterým je stavba rodinného domu.

 

Usnadníme vaše rozhodování jaký typ a velikost rodinného domu zvolit. Dozvíte se, co vše byste m?li zvážit ješt? p?ed samotnou výstavbou.

 

Zamyslíme se nad finan?ní rozvahou, aby plánovaná

výše investice pokryla všechny pot?ebné náklady.

 

Poradíme Vám jak získat optimální zp?sob investice do výstavby.

 

Povíme si jaký rodinný d?m zvolit s ohledem na Vaše p?edstavy a pot?eby. Co je d?ležité zohlednit v projektu, aby d?m odpovídal Vašim p?edstavám opravdu ve všech sm?rech.

 

Jak zjistit d?ležité informace p?i koupi stavebního pozemku a co vše zvážit ješt? p?ed samotnou koupí.

 

Krok za krokemSpole?n? se zamyslíme o nákladech, které souvisí s výstavbou rodinného domu.

 

?ekneme si, co zohlednit v projektu rodinného domu a kolem n?j, abyste ušet?ili sv?j ?as a další zbyte?né investice.

 

Porovnáme spole?n? stavbu rodinného domu svépomocí a realizaci výstavby stavební firmou.

 

Seznámíme se s tím, co bude nutné p?ipravit ješt? p?ed zahájením stavebních prací, ale i s celkovým pr?b?hem výstavby až po dokon?ení.

 

V neposlední ?ad? se seznámíme s tím, co vše bude nutné p?i stavebné ohlášce ?i stavebním povolení.

 

Tomuto tématu se ale podrobn? budeme v?novat na samostatných stránkách, abychom vás mohli provést celým procesem. Ušet?íte tak mnoho ?asu a námahy a vyhnete se p?ípadným možným úskalím.