Co zohlednit při koupi stavebního pozemku

 

Výběr pozemkou pro stavbu rodinného domuCeny pozemků se mohou značně lišit. Řekneme si, co cenu ovlivňuje a na co neopomenout ještě před samotnou koupí pozemku.

 

Co ovlivňuje ceny pozemků?

 • lokalita a vzdálenost do nejbližšího většího města
 • dopravní dostupnost (vlak, PID, dálnice, BUS)
 • obslužnost obce (škola, školka, zdravotnické zařízení, obchody, apod.)
 • případně již umístěné stavby na pozemku, který kupujete, ale mohou to být i dřeviny
 • inženýrské sítě na hranici pozemku (elektřina, voda, kanalizace, plyn)

 

 

Co byste měli zvážit:

 • velikost pozemku s ohledem na zastavěnou plochu domu a zpevněné plochy (terasa, chodníky, garážová stání, garáž, zahradní domek)
 • tvar pozemku. Optimální je obdélníkový tvar například 25x30 m. Užší parcely nebo nepravidelný tvar může umístění domu znesnadnit a to je potřeba zohlednit v projektu a zasazení domu na pozemek
 • svažitost pozemku - čím bude pozemek zažitější, tím vyšší budou náklady na vyrovnání stavby v terénu. U více svažitých pozemků je pak dobré využít svažitost a pod dům umístit dílnu, garáž či zvolit jiné využití. Náklady na stavbu ale pak budou podstatně vyšší.
 • velmi dobrá, ale často opomíjená rada je zajet na pozemek ve večerních hodinách. V tuto dobu se totiž projeví nejvíce případná hlučnost i od vzdálenějších silničních komunikací nebo průmyslových objektů
 • zjistěte jižní stranu na pozemku (světové strany zjistíte i z náhledu na katastrální mapě)

 

Prověření parcely ještě před koupí

 

Ještě dříve než přistoupíte ke koupi pozemku je potřeba zjistit důležité informace, které by Vás v budoucnu mohly nemile překvapit.

 

Prvním krokem by mělo být nahlédnutí přes internetové stránky katastrálního úřadu a zjistit tak základní informace.

Nyní si ukážeme, co vše můžeme zjistit přes internet.

 

 • Do vyhledávače zadejte www.cuzk.cz
 • V levém horním rohu na stránce otevřete "Nahlížení do katastru nemovitostí".
 • Zvolte "Vyhledat parcelu".
 • Zadejte název obce, popřípadě zvolte katastrální území.
 • Zadejte číslo parcely a dejte vyhledat, následně opište kontrolní kód. Stavební parcela
 • Tím se dostanete na internetový výpis k dané parcele informace o pozemku. Zde si zjistíte majitele parcely, popřípadě je-li více majitelů, jsou vpravo uvedeny jejich podíly.
 • Zaměřte se na "Omezení vlastnického práva", zde jsou vepsána zástavní práva, věcná břemena, exekuce a jiná omezení. Pokud naleznete nějaký zápis, nechte si předložit originál listiny tíkající se zápisu.
 • Zkontrolujte i kolonku "Jiné zápisy", zde mohou být uvedené záznamy, které také mohou omezovat prodej či koupi parcely.
 • V pravém horním rohu klikněte na mapu.
 • Modře je vybarven pozemek (světové strany:nahoře sever, dole jih, vlevo západ, vpravo východ).
 • Neméně důležitým zjištěním je vlastník příjezdové komunikace k pozemku. Obvykle vlastníkem pozemku bývá obec, což je optimální stav. Pokud jsou vlastníky soukromé osoby a není na katastru zřízeno věcné břemeno jízdy a chůze může se stát dostupnost vašeho pozemku do budoucna černou můrou.
 • V případě soukromého vlastníka nebo více vlastníků příjezdové komunikace může nastat i problém s úpravou komunikace, svozem odpadu, a pokud komunikace není dokončena, může se stát, že příslušný stavební úřad nepovolí kolaudaci domu.

Kupní smlouva na pozemek

 

Doporučujeme Vám vyhotovení kupní smlouvy předat právníkovy. Ušetřené peníze za stažení kupní smlouvy z internetu Vám sice náklady na sepis smlouvy mohou ušetřit, ale také se nemusí vyplatit. Mohou totiž být opomenuta důležitá ustanovení ve smlouvě, která Vás ochrání.

 

Vyhnete se tak možným problémům, které Vám mohou způsobit i finanční ztráty.

 

Automaticky ruku v ruce s kupní smlouvou by totiž měla být sepsána i smlouva o úschově, která zajistí bezpečný převod kupní ceny za podmínek uvedených v této smlouvě. Což z pravidla bývá založením příslušné smlouvy na katastru nebo převedením parcely na Vás jako vlastníka.

 

Na podrobnostech kupní smlouvy i smlouvy o úschově se dohodnete již s právníkem.