Zpoplatnění vyjmutí ze zemědělského půdního fondu

 

Zastavěná plochaPřed koupí pozemku na výstavbu rodinného domu se podívejte pozorně na výpis z katastru.

Vyhledejte si přes internetový portál www.cuzk.cz obec a číslo parcely a zaměřte se na ´´způsob ochrany nemovitosti´´, kde může být záznam "Zemědělský půdní fond".

 

V případě, že je parcela zahrnuta do zemědělského půdního fondu, bude vyjmutí z tohoto fondu zpoplatněno.

 

Za jakou částku bude vyjmutí provedeno, zjistíte na příslušném stavební úřadu, odbor životního prostředí. Na ten se obraťte s dotazem (postačí telefonicky) jaká bude cena za vyjmutí 1 m2 v dané lokalitě. Zjištěnou částkou pak vynásobíte nejen zastavěnou plochu rodinným domem, ale i všechny zpevněné plochy kolem domu – chodníky, terasy, garážová stání, zahradní domek apod.

 

Tuto informaci si můžete zjistit nezávazně ještě před koupí parcely. Jednat se může o částku v desetikorunách, ale i stokorunách. Nová úprava stavebního zákona však oproti loňskému roku omezila vynětí 1m2 ze zemědělského půdního fondu na maximální výši 150.-Kč.

 

Rodinný důmVezme si příklad rodinného domu se zastavěnou plochou 100m2 a budeme-li vycházet z horní hranice za vynětí, zaplatíte 15000Kč za rodinný dům a pak dále jak jsme si již napsali za další zpevněné plochy, například terasa, chodník apod.

 

 

Pokud chcete ušetřit a zaplatit stavebnímu úřadu jen to nejnutnější, nechte si do projektu rodinného domu zakreslit pouze dům, chodník ke vstupu do domu a garážové stání může být řešeno dvěma pojeznými pruhy ze zatravňovacích dlaždic. Tím splníte stavební náležitosti, aby dům mohl být zkolaudován.

 

Pokud provedete po kolaudaci výstavbu terasy jiné garážové stání či osadíte na zahradu domek pro nářadí nebo dílnu, pak v tuto chvíli již nehradíte za vyjmutí žádnou částku.