Jak připravit pozemek na zahájení stavby

Před plánovaným termínem rodinného domu, popřípadě i

dalších stavebních prací jsou potřebné tyto následující kroky:

 

Příprava pozenku na stavbu

 

  • Zabezpečit firmu, která provede stanovení radonového indexu v místě stavby rodinného domu a následně vyhotoví odborný posudek, který Vám předá ve trojím vyhotovení (stavební úřad, stavební firma a jedno vyhotovení pro Vás).
  • Zaměření stavby geodetem. Toto zaměření stejným geodetem bude provedeno jak před zahájením stavby, tak i po výstavbě a tento doklad budete potřebovat při zápisu stavby na příslušném katastrální úřadu
  • Uzavření smlouvy s dodavateli médií (elektřina, voda, kanalizace, plyn). U elektřiny požádejte technika o vyvedení zásuvky na 380 W, aby se stavební firmy mohla provizorně napojit.
  • Viditelné umístění "Stavba povolena"