Realizace výstavby stavební firmou

Výstavba rodinného domu stavební firmouPokud jste se rozhodli, realizovat výstavbu rodinného domu se stavební firmou domluvte si schůzku s majitelem nebo zástupce firmy, dejte na první dojem a jednání s Vámi.

 

Pověstná diskusní fóra na internetových portálech jsou z našeho podhledu poněkud zavádějící a zkreslující. Důvody, které nás k této domněnce vedou, jsou z doslechu opodstatněny tím, že pokud hodnocení některé stavební firmy není příznivé, stává se občas, že pracovníci stavební firmy se do takových diskusních fór zapojí navenek jako investoři a hodnocení firmy obracejí ve svůj prospěch. Naopak u dobré stavební firmy je její pověst znehodnocována zápornými komentáři. Pokud jste taková fóra někdy navštívili, více méně zjistíte, že kladné i záporné názory jsou vyvážené.

 

Výběr stavební firmy je o mnoha jednáních, obzvlášť pokud Vám firma poskytne k vyhotovení i projektovou dokumentaci na váš rodinný dům.

Pokud chcete úpravy v projektu či další změny, sami uvidíte, zda budou takové změny cenově navýšeny a v jaké částce.

Již z toho můžete odvodit, zda je pro Vás firma dobrým či špatným partnerem pro realizaci Vašeho stavebního záměru.

 

Necháte-li si zpracovat položkový krycí list rozpočtu s výslednou kalkulací za veškeré požadované práce, mějte na paměti, že občas položkovém rozpočtu je někdy i úmyslně něco opomenuto, což by pro Vás znamenalo zvýšené náklady, které jste neočekávali. Pro Vás jako laika je z našeho pohledu nejdůležitější důkladná Smlouva o dílo, kde bude jasně napsáno, co za cenu uvedenou ve smlouvě bude realizováno:

 

 • například výstavba domu, terasa, garáž, chodníky, napojení na inženýrské sítě apod.
 • technologie výstavby, materiály použité při výstavbě
 • standardní provedení a vybavení výstavby (co vše obsahuje a v jakých cenových hladinách)
 • smlouva by měla obsahovat i ujednání o možnosti sepsání dodatků v případě že se v průběhu výstavby rozhodnete k nějakým změnám či sami rozšíříte práce nad rámec smlouvy o dílo. Každý dodatek musí obsahovat přesný popis prací, materiály, cenu včetně DPH a prodloužení termínu předání stavby s ohledem na tyto tzv. více práce
 • cena by měla být uvedena včetně aktuální DPH
 • ve smlouvě musí být i podmínky pro reklamace, sankce za nedodržení termínu předání díla
 • rozvazovací podmínky, pokud byste byli nespokojeni, abyste měli šanci od smlouvy odstoupit
 • kdo bude hradit spotřebu energií v průběhu výstavby (vody, elektřina)
 • termín předání a převzetí stanoviště
 • kdo ručí za stavbu po dobu výstavby - pojištění
 • předání díla na základě předávacího protokolu včetně revizních zpráv, záručních listů, soupisů vad a nedodělků s termíny jejich odstranění
 • nesmí chybět ani termín vyklizení staveniště

Realizace stavební firmouJak sami vidíte, Smlouva o dílo s jejími přílohami případně dodatky jasně stanoví podmínky výstavby, včetně sankcí za nedodržení termínu či nekvalitní práce a odstranění vad.

 

Je na Vás zda si k výstavbě sjednáte TDI - technický dozor investora, který bude kontrolovat kvalitu a průběh celé výstavby. TDI samozřejmě nesmí mít žádnou vazbu na stavení firmu.

 

Veškeré Vaše připomínky k jednotlivým fázím prací v průběhu výstavby máte právo zaznamenat do stavebního deníku.

 

Stavební deník je povinný při každé výstavbě rodinného domu a je v něm zaznamenávána denně prováděná práce jména a počet pracovníků hodiny a povětrností podmínky.

 

Podrobné údaje o vedené stavebního deníku naleznete na jeho začátku nebo konci. Listy jsou propisovány trojmo a jsou číselně značeny, z nichž originál můžete vytrhávat a ukládat pro svou potřebu, pro případ že by se stavební deník ztratil.